Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Yoga Now!

De belangrijkste voorwaarden van een rittenkaart in ‘gewone’ taal lees je hier als eerste:

Voorwaarden 10-rittenkaart: * Een 10-rittenkaart is 13 weken geldig. Uiteraard schuift de geldigheid op als lessen vervallen. Tijdens schoolvakanties loopt de periode gewoon door, tenzij de lessen vervallen of er een vakantieperiode is ingepland (2 weken met kerst, 4 weken in de zomer). * Kosteloos afmelden kan tot 24 uur van tevoren. Afmelden kan door de datum in te vullen op de rittenkaart (is nieuw), per email info@yoganow.nl of een whatsapp bericht naar 0645260455. Toch afmelden binnen 24 uur? Vanwege de vaste kosten en omdat ik jouw plek dan niet meer aan iemand anders kan geven, wordt er wel een les verrekend met de rittenkaart. Als extra service, want overmacht kan ons allemaal weleens gebeuren, kun je eventueel de gemiste les binnen dezelfde week inhalen mits er plek is. Van tevoren even overleggen.

______________________________________________________________

  1. ALGEMEEN  1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Yoga Now! lessen en workshops. De leden verklaren bij het volgen van één van onze lessen of het aanmelden via de website akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en daarbij een overeenkomst te hebben gesloten met Yoga Now!  1.2 Yoga Now! heeft het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website www.yoganow.nl  1.3 Yoga Now! is gevestigd in Harmelen, KvK 58452036, Yoga Now! is een handelsnaam van Rustmoment in de klas.nl 1.4 Op de overeenkomst tussen Yoga Now! en de leden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
  2. LIDMAATSCHAP & TARIEVEN  2.1 Leden kunnen lessen volgen op basis van een rittenkaart en workshops. De actuele geldende tarieven staan altijd vermeld op de website.  2.2 Een lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Yoga Now! het verschuldigde lidmaatschapsgeld van het lid heeft ontvangen.  2.3 Alle lidmaatschappen  en/of rittenkaarten zijn persoonsgebonden, en niet overdraagbaar aan derden.

2.4 Teruggave van lesgeld en/of rittenkaarten is niet mogelijk. 3. BETALING  3.1 Na aanmelding verstuurd Yoga Now! een factuur met het verschuldigde lesgeld naar de deelnemer. Betaling wordt gedaan in contanten of via overboeking op de Rustmoment in de klas.nl bankrekening.  3.2 Voldoet het lid niet aan enige op hem/haar jegens Yoga Now! rustende betalingsverplichtingen, dan is Yoga Now! gerechtigd het lid, op grond van dit verzuim, de toegang tot de lessen te ontzeggen.  4. AANVANG  4.1 Yoga Now! heeft het recht om workshops of lessen te annuleren bij te weinig deelnemers. Restitutie van het lesgeld zal dan plaats vinden.

4.2 Yoga Now! behoudt zich het recht om roosters en lesuren te wijzigen.

4.3 Tot 24 uur van tevoren is het mogelijk om een les kosteloos te annuleren. Na deze 24 uur zal de les verrekend worden. 5. AANSPRAKELIJKHEID  5.1 Deelname aan groeps- of privé lessen geschiedt geheel op eigen risico van het lid. Yoga Now! aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van lessen bij Yoga Now!. • Deelname aan de lessen is op eigen verantwoordelijkheid en risico. 5.2 Als het lid een blessure heeft, zwanger is of ander lichamelijke klachten heeft, consulteert hij/ zij eerst zijn/haar huisarts. Bij een positief advies van de arts kan het lid deelnemen aan de groeps- of privé lessen. Het lid is verplicht de instructeur/coach voorafgaand aan de les te informeren over zijn/haar gezondheid en fysieke gesteldheid.  6. PERSOONSGEGEVENS  6.1 Yoga Now! verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar ledenbestand, het uitvoeren van betalingsopdrachten en andere administratieve doeleinden. Yoga Now! gaat zorgvuldig met de persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  6.2 Yoga Now! gebruikt de in artikel 8.1 genoemde persoonsgegevens ook om de leden op de hoogte te brengen van alle activiteiten en evenementen die Yoga Now! organiseert.  6.3 Yoga Now! geeft de persoonsgegevens van de leden nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden.  7. OVERIGE BEPALINGEN  In geval van minderjarigheid is een akkoord van deelname aan lessen en/of workshops van een ouder of voogd vereist.

De hele maand oktober een proefles voor maar € 1, boek jouw les via AANMELDEN.